ap3380-2.jpg

Monalisa, F. Botero; 1978
Monalisa, F. Botero; 1978
Monalisa, F. Botero; 1978